DAILY KERALA PSC GK EXAM – 13/11/2020

[the_ad_placement id=”center-ads”]

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം എതാണ്

Correct! Wrong!

മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോ‍ഡി ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട്

Correct! Wrong!

വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

Correct! Wrong!

[the_ad_placement id=”center-ads”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *