DAILY KERALA PSC GK EXAM – 09/11/2020

[the_ad_placement id=”center-ads”]

ലോക ഭക്ഷ്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്

Correct! Wrong!

താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് മൂലകമാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്

Correct! Wrong!

പ്രാണികളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു

Correct! Wrong!

ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് '' ടണൽ ഓഫ് ടൈം '' എന്ന പുസ്തകം

Correct! Wrong!

' പഞ്ചായത്ത് ' എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ പേരാണ്

Correct! Wrong!

[the_ad_placement id=”center-ads”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *