Tag: malayalam current affairs for kerala psc 17 september 2020

Current Affairs for Kerala PSC 17 September 2020

1. 2020- ലെ ഷാംഗായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സമ്മേളനത്തിന്റെ വേദി- ഇന്ത്യ 2. World Intellectual Property Organization പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2020- ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗ്ലോബൽ ഇന്നവേഷൻ ഇൻഡക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം- 48 […]