DAILY KERALA PSC EXAM – 13/11/2020

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം എതാണ്

Correct! Wrong!

മനുഷ്യനിൽ എത്ര ജോ‍ഡി ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട്

Correct! Wrong!

വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

Correct! Wrong!