DAILY KERALA PSC EXAM – 18/11/2020

തുമ്പ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു

Correct! Wrong!

ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ നേരിട്ടത് ആരെയായിരുന്നു

Correct! Wrong!

അവസാനത്തെ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു

Correct! Wrong!

ആദ്യത്തെ മലയാള പത്രം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

കേരളകാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്

Correct! Wrong!