DAILY KERALA PSC EXAM – 26/12/2020

സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽനിറക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഇൽമനൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവാണ്

Correct! Wrong!

ലോക “പൈ “ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്

Correct! Wrong!

ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ്

Correct! Wrong!