DAILY KERALA PSC EXAM – 09/11/2020

ലോക ഭക്ഷ്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്

Correct! Wrong!

താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് മൂലകമാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്

Correct! Wrong!

പ്രാണികളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു

Correct! Wrong!

ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് '' ടണൽ ഓഫ് ടൈം '' എന്ന പുസ്തകം

Correct! Wrong!

' പഞ്ചായത്ത് ' എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ പേരാണ്

Correct! Wrong!